Nyheder

  • 31-10-2014
    Tilmeld dig til undervisning i 1. semester 2015
  • 03-11-2014
    Realdania og Kofoeds Skole ser nye muligheder i Holmbladsgadekvarteret
  • 30-10-2014
    Hjemløseambulancer er en dårlig idé

Tilmeld dig til undervisning i 1. semester 2015

Vil du gå til undervisning i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i 1. semester 2015, så skal du udfylde en ansøgning her på hjemmesiden.


Du skal være elev på Kofoeds Skole for at kunne tilmelde dig.

 

Klik her for at ansøge om optagelse på undervisningshold.

 

Har du brug for hjælp til at tilmelde dig, så henvend dig i Vejledningen på 1. sal.

 

Hvis du ikke er elev på skolen, så kontakt Vejledningen på tlf. 41 73 32 00.

 

 

 

 

Realdania og Kofoeds Skole ser nye muligheder i Holmbladsgadekvarteret

Pressemeddelelse:  Realdania og Kofoeds Skole ser nye muligheder i Holmbladsgadekvarteret

Kofoeds Skole har fået 400.000 kr. i støtte fra Realdania til at undersøge, hvordan skolen kan gennemgå en bæredygtig omstilling og udvikle samspillet med den lokale bydel. Projektet udspringer af en vision om at Kofoeds Skole skal bidrage til at skabe mere liv og social sammenhængskraft i Holmbladsgadekvarteret.

 

40 år i Amager Øst
Kofoeds Skole har siden 1975 haft sin placering på Nyrnberggade i Amager Øst. Kofoeds Skoles formål er at inkludere og løfte socialt udstødte grupper gennem hjælp til selvhjælp. I dag kommer over 500 udsatte voksne dagligt på skolen. Skolens elever er mennesker med komplekse sociale problemer, men som også rummer mange ressourcer. Kofoeds Skole består af en række meget forskellige bygninger og byrum, som skolen står over for at skulle energirenovere og gentænke, da flere bygninger i dag er nedslidte og utidssvarende.

 

Ressourcer skal i spil
Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole: ”Vi er glade for at vi, med støtte fra Realdania, nu kan få udarbejdet en helhedsplan for, hvad vi kan gøre ved vores bygninger og udeområder, så de kan komme til større gavn for vores elever samt for beboere og foreninger i lokalområdet. Vi har tænkt meget over, hvordan vi kan åbne skolen mere op, da vi tit oplever, at folk bliver overraskede over den mangfoldighed af tilbud, som gemmer sig bag skolens mure. Vi har fx keramikværksted, musiklokaler, vaskeri, sportshal og frisørsalon. På det menneskelige plan synes vi også at vi har meget at byde ind med. Vi har rent faktisk over 80 forskellige nationaliteter repræsenteret på skolen. Bag kategorien ’socialt udsatte’ gemmer der sig et hav af forskellige personlige fortællinger, en stor idérigdom og også mange menneskelige ressourcer, som vi skal have sat i spil lokalt.”

 

Skolen skal ses på med nye øjne
Bystrategiske rådgivere fra carlberg/christensen og COBE Arkitekter har fået opgaven med at udarbejde et forslag til, hvordan Kofoeds Skole kan se ud i fremtiden. I projektet inddrages elever, medarbejdere fra Kofoeds Skole og repræsentanter fra lokale almene boligorganisationer, virksomheder og organisationer.

 

Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole: ”Det er positivt, at vi får set på Kofoeds Skole med nye øjne. Carlberg/christensen og COBE Arkitekter har erfaring med design af byrum, viden om hvordan indretningen af de fysiske rum har betydning for det sociale og måden vi er sammen på. Vi glæder os til at se resultatet af projektet. Det kan være, vi skal have flere indgange og udgange til skolens område, at facaden skal forandres, eller at vi får mulighed for at indtænke helt nye funktioner, som kan gavne lokalområdet.” 

 
Positive forskel for både skolen og lokalmiljø

Projektet løber fra oktober 2014 til januar 2015. Efterfølgende skal Kofoeds Skole finde den samlede finansiering til at igangsætte de forandringer, som skal skabe positiv forskel for Kofoeds Skoles elever og for lokalmiljøet i fremtiden.

 

For mere information kontakt:

Robert Olsen, Forstander Kofoeds Skole, telefon nr. 41733255

Mathilde Hulgård, Projektleder Kofoeds Skole, telefon nr. 41733272

Hjemløseambulancer er en dårlig idé

Robert Olsen forstander på Kofoeds Skole og formand for Socialpolitisk Forening.

 

Den 6. oktober 2014 døde den unge grønlandske hjemløse Daniel på Amagerbro her tæt på Kofoeds Skole. Forbipasserende havde forgæves forsøgt at ringe til 112 og prøvet at få hjælp til Daniel. Men der blev ikke reageret på 112, og da hjælpen kom, kom den al for sent. Nu en måned senere har satspuljeforliget givet 5 millioner til såkaldt hjemløseambulance. Men er det nu også den rigtige løsning?

Reaktionerne efter dødsfaldet var naturligt stærke. Hjemløse, sociale organisationer og borgere på Amager samlede sig på Amagerbro for at sørge over Daniel og markere at det ikke er Ok at lade være med at reagere på et 112 opkald, hvor en borger ligger livløs.

Efter fadæsen den 6. oktober har en intern undersøgelse i Region Hovedstaden godtgjort at der har været fejl i forløbet, og man har undskyldt for den manglende hjælp til Daniel. Og nu skal der så komme en hjemløseambulance.

Der skal ikke gøres forskel
Men hvorfor nu det? Efter episoden var der ingen, som efterspurgte en hjemløseambulance. En hjemløseambulance er et forkert initiativ og en forkert retning for et akut initiativ. Det er fint med sygeplejeklinikker på herbergerne, det er rigtigt godt med et Sundhedsteam for hjemløse f.eks. her i København. Men ved akutte situationer er det vigtigste, at 112 reagerer på de opkald, der kommer uden hensyn til den sociale situation hos den, der er kommet til skade.

Det er forkert, hvis herberger eller sociale tilbud får tilsendt en hjemløseambulance, når der er brug for en ambulance evt. med en læge og en akut indlæggelse i en fart. Der skal ikke gøres forskel på borgerne, når der skal tilkaldes akut hjælp.

Problemet ligger måske et andet sted. De mennesker, der var samlet på Amagerbro, var – med rette – harme over 112 og Region Hovedstadens reaktion. Og det er måske her der skal gøres mere end en intern undersøgelse og en offentlig undskyldning.

Skal 112 råbes op?
Gennem over 20 års socialt arbejde med udsatte og hundredvis af opkald til 112 i forbindelse med overdoser, trafikuheld, akutte psykoser, krampeanfald, knivstik og meget mere, har jeg oplevet situationer som den på Amagertorv talrige gange. Ved opkald til 112 med besked om, at det drejede sig om en overdosis, at personen ikke længere trak vejret og at der var behov for en lægeambulance, begynder personen på 112 at udspørge om diverse ting om personens tilstand. Gentagne gange har jeg til sidst været nødt til at råbe ind i telefonen, at jeg er uddannet sygeplejerske, har set hundredevis af overdoser og at hvis hun ikke fik fingeren ud, så ville der ligge en klage på hendes chefs skrivebord næste morgen. Det er i øvrigt umuligt at give ilt eller yde anden førstehjælp, når man taler i mobiltelefon.

Problemet er ikke kun aktuelt på herbergerne. For et par måneder siden var en person faldet om på Kofoeds Skole med kramper. Medarbejderne ringede til 112, som ikke reagerede på opkaldet. Ved et tilfælde kom jeg forbi – personen krampede stadig efter ca. 20 minutter og jeg ringede igen 112 og måtte trække ”sygeplejerskekortet” for at få en ambulance ud til den krampende person, som i øvrigt blev kørt med blå blink og uden af han var kommet til bevidsthed.

Sociale dimensioner

Pointen er, at Daniel ikke er en enlig historie, og der er et behov for at 112 bliver undersøgt. Jeg ved at den politiske ansvarlige, Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, er en person der i sit politiske virke har fokus på socialt udsattes sundhed. Det har hun vist ved blandt andet at være med til at få indført stofindtagelsesrum for de mange udsatte stofmisbrugere på Vesterbro, og gennem andre initiativer i folketinget. Sophie Hæstorp Andersen burde få udarbejdet en ekstern analyse – evt. ved at nedsætte en ekstern undersøgelsesgruppe, som kunne se Region Hovedstaden over skuldrende. Og f.eks. se på de sociale dimensioner i 112’s reaktionsmønstre. Det vil være et rationelt og fornuftigt initiativ, som kan give mulighed for refleksion og læring over det skete, og være med til at undgå lignede episoder i fremtiden.


Det vil være bedre end en hjemløseambulance, som selekterer efter social situation!

Flere nyheder

Dagens højdepunkt i Auto og Transport

Donér tøj og møbler

Du kan donere både genbrugstøj og møbler til Kofoeds Skole. Klik her og se hvordan!

Støt Kofoeds Skole

Bliv fast bidragsyder og få bogen 'Vejen fra hjertet' som tak. Klik her og se hvordan!

Unge hjemløse

Kofoeds Kælder er Kofoeds Skoles kontaktsted for unge hjemløse.

Læs mere her

Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger er et tilbud til unge hjemløse og socialt udsatte mellem 18 og 30 år. Læs mere her.

Kofoeds Skole i Aalborg

Vi tilbyder et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige og socialt udsatte mennesker, som vil være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle.
Læs mere.