Kofoeds Skole i fremtiden

 

Fra september til december 2014 har medarbejdere og elever på Kofoeds Skole arbejdet med projekt ’Kofoeds Skole i Fremtiden’.

Visionen er, at udvikle Kofoeds Skoles fysiske rammer så skolen i højere grad komme i samspil med lokalområdet. Samtidig skal og at udvikle skolen til et rummeligt og grønt byrum. Forslag og idéer fra elever og medarbejdere er blevet bearbejdet af et hold arkitekter og byudviklere fra Cobe og carlberg:christensen.

OBS! Det er vigtigt at understrege at ingen af projekterne endnu er klar til blive realiseret, og at det ikke bliver alle projekter, der gennemføres. Det, vi her præsenterer, er visionerne for hvordan Kofoeds Skole kan udvikle sine fysiske rammer, og de tanker, der ligger bag visionerne.

Hele visionplanen kan hentes i PDF-format her.

Socialøkonomi

I løbet af 2016 vil de første skridt blive taget hen imod at åbne Kofoeds Skole mere op over for lokalsamfundet og gøre vores værksteder til en lokal og social gevinst, i form af socialøkonomiske butikker på hovedskolen i København. Butikkerne skal, ud over at skærpe Kofoeds Skoles faglige sociale arbejde, også agere mødested for lokalbeboere og udsatte borgere samt give vores brugere bedre muligheder for at indgå i meningsfulde aktiviteter og tilegne sig relevante og brugbare kompetencer, der på sigt kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Et stort skridt i den socialøkonomiske retning, er etablering af en udadvendt kantzone og bearbejdning af skolens facade har til formål, at skabe en mere synlig, levende og interaktiv indgang til Kofoeds Skole. Udadtil etableres en række socialøkonomiske aktiviteter og åbne værksteder, hvor udvalgte services og produkter fra skolens mange værksteder kan omsættes. Det gælder f.eks. cykelværksted, vaskeri, galleri og kombineret butik og reception med salg af produkter fra f.eks. haven, Redesign og træværkstedet. Indadtil etableres på tilsvarende vis en faglig kantzone med fleksible facader og små opholdsnicher, som bidrager til at styrke det interne sociale liv på skolen og mulighederne for at samarbejde på tværs af fagligheder.

Den udadvendte kantzone med de socialøkonomiske aktiviteter understøtter ønsket om at åbne Kofoeds Skole mere op mod lokalområdet og vise, hvem Kofoeds Skole er og kan. Projektet giver således både mulighed for, at skolens elever kan blive en del af et almindeligt arbejdsliv og blive en del af virkelighedens verden udenfor Kofoeds Skole, og for at byen inviteres indenfor som kunder og brugere af Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole tøjdepot er i efteråret 2014 flyttet ned i gadeplan i Nyrnberggade, og dette har skabt nye muligheder for at indrette stedet, så det både henvender sig internt til skolens elever og eksternt til udefrakommende kunder. Dermed kan tøjdepotet udvikles til socialøkonomisk genbrugsbutik med skiltning mod facaden – et butikskoncept, som således både er bæredygtigt i en social og miljømæssig optik.

Når man i dag kommer kørende ad Holmbladsgade, lægger man ikke mærke til Kofoeds Skole, og man ser ikke alle de ressourcer, som skolen har. Med Kofoed Shoppen lægges der op til, at skolen ikke længere skal vende ryggen til verden, men åbne sig mod resten af byen og vise, hvad skolen står for og kan. Stedet bliver skolens nye hovedindgang, reception og butik med salg af skolens produkter kombineres under et fælles brand. Her kan man fx købe lokal honning, friske krydderurter og æblemost fra Kofoeds Have, unikke slipsenederdele fra Redesign og lækre skindvanter fra den grønlandske systue. Og her kan man købe kunsthåndværk fra kunstholdene og se skiftende udstillinger fra de kreative værksteder.

Ombygningen af kantzonen på Kofoeds Skole forventes påbegyndt ultimo 2016.

Bæredygtighed

På Kofoeds Skole har bæredygtighed de seneste par år fyldt rigtig meget. I 2015 stod der ene af vores i alt 4 ungdomsboliger på Amager færdigrenoveret som et energibesparelse passivhus og 2015 var også året, hvor vi fik anlagt ‘De Grønne Haver’, der er vores eget urbane farming-projekt. I fremtiden vil fokuset på bæredygtighed kun vokse, og ndenfor ses nogle af de projekter, som vi har i støbeskeen i forhold til på gøre Kofoeds Skole mere grøn og bæredygtig.

Begrønning af gader og byrum omkring Kofoeds Skole vil trække det grønne fra skoleområdet ud i Holmbladsgadekvarteret og omdanne hele miljøet omkring skolen til en grøn zone. En identitet, som både understøtter Kofoeds Skoles bæredygtige profil og Amager Øst’ vision om at blive en grønnere bydel. Endelig er Nyrnberggade udpeget som skybrudsvej, hvilket yderligere understøtter potentialet i at koble klimatilpasning med en generel begrønning.

Fremtidens miljøplads består både af en grå del og en grøn del: Den grå del omhandler sortering af materialer, mens den grønne omhandler produktion af grøntsager i nyttehaver og drivhus. Hvor miljøpladsen i dag består af en række spredte pavilloner, samles sorteringsfunktionerne i en containerby med én container til hvert materiale. På toppen af containerne etableres tagterrasse, hvor man kan etablere bistader og nyde solen og udsigten over de omkringliggende plantekasser. Den grønne afdeling af miljøpladsen leverer grøntsager og urter til Café Himmelblå samt friske spiselige blomster til restauranterne ude i byen.

Det grønne er et stort ønske fra hele skolen. I dag er det bagerste hjørne af miljøpladsen i gang med at blive realiseret som en grøn sansehave, men området er udfordret af ophobninger af forskellige materialer, parkering af biler m.m. Med etablering af haven, som skal strække sig fra Multihallen og den nye placering af Miljøpladsen, får Kofoeds Skole en egentlig sansehave med frugttræer, blomster og små lommer til rekreation og afslapning. Her er velduftende rosenbede, hængekøjer og klukkende høns – uden at roen forstyrres af biler og skrot. I den bagerste ende af haven er også et grønt rygerum.
Den udendørs have kan desuden suppleres af en vinterhave – et bæredygtigt vartegn og en såkaldt Dome, hvor der er grønt, lyst og varmt om vinteren. Her er mulighed for at dyrke bananer, drikke kaffe, høre foredrag eller flytte undervisningen hen, når der er brug for afvekslende rammer eller gruppearbejde.

Hovedbygningen er udfordret af utætte vinduer, manglende energirenovering og monotome facader og lokaler, som giver associationer til sygehus og institution. Fremtidens hovedbygning skal derfor opgraderes. Den skal have nye vinduer, efterisoleres i etageadskillelsen mod p-kælderen og have solceller på taget. Inde i selve hovedbygningen skal gangene udformes som en indre by med små nicher til møder, gruppearbejde og afslapning. Inspirationen kunne være det nye BLA-BLA rum, hvor lokalerne giver forskellige identiteter. Lige som udenfor i den rigtige by, skal hovedbygningen giver oplevelsen af at man går på forskellige gader med forskellige små pladser. Hver etage skal have sin tydelige identitet og farve, så man ikke er i tvivl om på hvilken etage, man befinder sig. I stuen ligger socialøkonomiske virksomheder mod Nyrnberggade og mod gården etableres en stribe af ’nussesteder’ ved siden af frisøren. Jo længere man bevæger sig op i hovedbygningen, desto mere private bliver rummene.

Et projekt, som går ud på at brande bilerne på Kofoeds Skole gennem en bestemt farve eller logo. For mange af værkstederne og eleverne er bilerne en central del af hverdagslivet og forbindelsen mellem værkstedet og den omkringliggende by og virkelighedens verden. Bilerne henter møbler til møbeldepotet, kører ud med rent vasketøj fra vaskeriet eller henter tøj til tøjdepotet. Bilerne er dermed en del af Kofoeds Skoles ansigt udadtil. Ved at give bilerne en klar identitet, som viser tilbage til Kofoeds Skole, kan bilerne dermed bidrage til at synliggøres skolen ude i byen.

Storbylandsby

Et af de andre store fokusområder for Kofoeds Skole i Fremtiden, er at udvikle skolens område til en storbylandsby, hvor der bygges såkaldt blandede boliger, hvor udsatte borgere kan bo side om side med “almindelige borgere”. Dette projekt arbejdes der i øjeblikket på sammen med KAB om at få realiseret.

Derudover har Kofoeds Skole et ønske om at bygge boliger på hovedbygningens tag til hjemløse og andre socialt udsatte mennesker.

Med tagboligerne får Kofoeds Skole mulighed for at bidrage til udviklingen af et demonstrationsprojekt, hvis formål er at udvikle attraktive, bæredygtige boliger for socialt udsatte. Dette er i høj grad et signaturprojekt, som er i overensstemmelse med skolens formål og værdier, og desuden kan bidrage til at synliggøre skolens udviklingsarbejde for socialt udsatte.

Kantzone

Etableringen af en udadvendt kantzone og bearbejdning af skolens facade har til formål, at skabe en mere synlig, levende og aktiv indgang til Kofoeds Skole.

Den eksisterende brystning bliver fjernet, hvor facaden ønskes åben og de små vinduer erstattes af store, der går fra gulv til loft. Udadtil etableres en række socialøkonomiske aktiviteter og åbne værksteder, hvor udvalgte services og produkter fra skolens mange værksteder kan omsættes. Det gælder f.eks. cykelværkstedet, møbelbutikken, med salg af brugte møbler og tøjdepotet, med genbrugstøj, tasker og sko. Indadtil etableres på tilsvarende vis en faglig kantzone med oplukkelige facader og steder til ophold, som bidrager til at styrke det interne sociale liv på skolen og mulighederne for f.eks. at samarbejde eller mødes på tværs af faglighederne.

Mod Nyrnberggade vil der foruden den nødvendige cykelparkering, være zoner til udstilling af produkter, ophold og begrønning. Mod skolegården vil der være store oplukkelige partier i facaden, således inderummet kan blive en del af gårdrummet, når der f.eks. afholdes sommermarkeder på skolen. De oplukkelige partier gør det også muligt for f.eks. cykelværkstedet eller tøjdepotet at trække ud under åben himmel, når der skal arbejdes eller når der skal holdes frokostpause.

Den faglige kantzone vil her gøre værkstedsfaciliteterne synlige for skolens øvrige elever.

Du kan hente hele dispositionsforslaget i PDF-format her.

Volumestudie

I forlængelse af visionsplanen for ‘Kofoeds Skole i fremtiden’, er der blevet udarbejdet en rapport med volumenstudier af KAB, Holmbladsgade 120 og Strandlodsvej 6-10.
Rapport indeholder følgende elementer:

/ Stedets karakter
/ Én samlet karré
/ Visionsplanen for Kofoeds Skole
/ Én karré i Holmbladsgadekvarteret
/ Volumenstudier på de enkelte byggefelter

Du kan hente hele volumestudiet i PDF-format her.