Unge hjemløse

Antallet af hjemløse unge under 30 år, er den gruppe af hjemløse, der ved de sidste mange hjemløsetællinger er steget mest. Da gruppen af 18-29 årige blev opgjort i tællingen fra 2017, udgjorde den 2.292 personer, svarende til 36 % af det samlede antal hjemløse i Danmark.

Kofoeds Skole er meget opmærksomme på denne problematik, og har en række tilbud for unge hjemløse, herunder et anonymt kontaktsted og et midlertidigt botilbud.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU)

Målgruppe  
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU) råder over i alt 44 døgnpladser for unge ml. 18-30 år, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen. Døgnpladserne er et botilbud efter Servicelovens § 110 (midlertidig boform) og § 85 (socialpædagogisk støtte). Fælles for mange beboere er, at de oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at leve op til forventningerne om et almindeligt ungdomsliv.

Dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov, og alle ophold ser forskellige ud. Der kan under opholder blandt andet arbejdes med botræning, netværk og en meningsfuld hverdag. Personalet kan derudover være behjælpelige med at bistå beboerne i at blive afklarede med uddannelse eller lignende. Der er i udgangspunktet en maksimal opholdsperiode på halvandet år.

Betaling
Kommunens opholdsbetaling i KSU (§ 85) er i 2019 på 9.399 kr. pr måned.
Beboerens egenbetaling (§ 110) er i 2019 på 2.646 kr. pr. måned.
Opholds- og egenbetaling reguleres årligt.

Rammer
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger fordeler sig på 4 adresser på Amager. Pladserne fordeler sig således:
Holger Nielsens Ungdomsboliger (HNU) – 11 pladser
Badensgade – 10 pladser
Thingvalla Allé – 7 pladser
Peder Lykkes Vej (PLV) – 7 pladser

Man får privat værelse og deler bad, toilet samt køkken og fællesområder med øvrige beboere. Man får egen aflåst plads i køleskab og eget køkkenskab. Der er dertil udearealer i alle huse.

Alle huse har fællesspisning én gang ugentligt (frivilligt) samt fællesmøde én gang månedligt (obligatorisk). Derudover indgår alle beboere i en rengøringsturnus.

Der er stof-, alkohol-, gæstepolitikker i alle matrikler. Vi bestræber os i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger på at have et reglement der afspejler vores målgruppes behov for en normaliseret livsførelse under deres ophold hos os, samtidig med at overholde øvrig lovgivning. Brud på dette reglement kan medføre advarsler og i sidste ende en udskrivning af tilbuddet.

Pædagogisk personale

Der arbejder socialpædagogisk personale i samtlige matrikler, samt 2 teamledere fordelt på de 4 matrikler. Der findes ligeledes tjenesteboliger i alle matrikler. Man tildeles ved indflytning en kontaktpædagog. Det pædagogiske personale er til stede i huset alle hverdage. Dertil hører en bagvagtsordning, som kan kontaktes at husets beboere hele døgnet ved akut behov for hjælp.

Tilsynsrapport

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet for at vurdere kvaliteten af tilbuddet efter SEL §§ 109 & 110.
Du kan læse hele tilsynsrapporten her.

Kontakt

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Visitation

Visitation til begge tilbud foregår ved udfyldelse af visitationsskema. For tilsendelse af visitationsskema, eller øvrige spørgsmål om tilbuddene, kontakt Kofoeds Skoles Ungdomsboligers socialrådgiver Frey Sonne pr. telefon +45 41 73 30 02 eller via mail freys@kofoedsskole.dk

Du kan downloade Word fil af visitationsskemaet til KSU her

 

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder er er et kontaktsted for alle mellem 18 og 29 år, som ikke har noget sted at bo. Det kan være alt fra dig, der sover på gaden, til dig, der låner din vens sofa på tredje måned.

I Kofoeds Kælder er der bl.a. mulighed for:
• 100% anonymitet
• En at snakke med
• Et gratis måltid, bad og rent tøj
• Adgang til internet
• Opladning af mobil
• Kontakt til Københavns Kommunes Hjemløseenhed

På sigt kan vi også støtte dig i kontakten med det offentlige og i samarbejde hjælpe dig videre imod dit eget sted at bo. Kofoeds Kælder er en del af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger og støtter hjemløse unge i at skabe en sammenhængende indsats, der skal bringe dem ud af hjemløsheden.

I Kofoeds Kælder vil de unge i første omgang kunne få basal hjælp, som noget at spise, vask af tøj, bad, adgang til Internet og opladning af mobiltelefon. Herudover vil kælderens medarbejdere supplere med samtaler og støtte – f.eks. til at genskabe kontakt med familie, venner, hjemkommune og andre myndigheder.

På årsbasis forventer Kofoeds Kælder at komme i kontakt med 50-100 unge hjemløse under 30 år, og at to tredjedele af de unge, som det lykkes at få ind i projektet, vil komme ud af hjemløsesituationen i løbet af ni måneder.

Kontakt

Kofoeds Kælder
Frederiksborggade 1A (i gården)
1360 København K

Teamleder
Bent Kristensen
tlf.: 41 73 31 55
email:bentk@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Pernille Jacobsen
tlf.: 41733172
email: pernillej@kofoedsskole.dk

Åbningstider

Mandag – onsdag fra kl. 8.00 – 15.30
Torsdag – fredag fra kl. 8.00 – 12.00
Lørdag og søndag er der lukket.

Følg Kofoeds Kælder på Facebook.

Kofoeds Skoles Klubværelser

Under Kofoeds Skoles Ungdomsboliger er 10 øvrige pladser for samme målgruppe som KSU – de såkaldte Klubværelser. Her bor beboerne i lejligheder og med mere begrænset pædagogisk støtte. Disse pladser er ligeledes tildelt efter Servicelovens § 110 og § 85.

Betaling 
Kommunens opholdsbetaling i Klubværelserne (§ 85) er i 2019 på 3.686 kr. pr måned.
Beboerens egenbetaling (§ 110) er i 2019 på 2.646 kr. pr. måned.
Opholds- og egenbetaling reguleres årligt.

Rammer
Kofoeds Skoles Klubværelser fordeler sig på 2 adresser i København. Pladserne fordeler sig således:
Sofiegade – 6 pladser
Hedebygade – 4 pladser

Man får privat værelse og deler bad, toilet samt køkken og fællesområder med øvrige beboere.
Begge matrikler har fællesspisning én gang månedligt hvor der samtidig holdes fællesmøde (obligatorisk). Derudover indgår alle beboere i en rengøringsturnus.
Der er stof-, alkohol-, gæstepolitikker i begge matrikler. Vi bestræber os ligeledes i Kofoeds Skoles Klubværelser på at have et reglement der afspejler vores målgruppes behov for en normaliseret livsførelse under deres ophold hos os, samtidig med at overholde øvrig lovgivning. Brud på dette reglement kan medføre advarsler og i sidste ende en udskrivning af tilbuddet.

Pædagogisk personale
Klubværelserne har én socialpædagog tilknyttet samt én teamleder. Disse medarbejdere varetager samtidig driften af Kofoeds Kælder. Læs mere om Kofoeds Kælder længere nede på siden. Der er derfor kun pædagogisk personale til stede på Klubværelsernes matrikler få gange om ugen, og beboere i Klubværelserne skal ofte være indstillet på at have møder med deres kontaktpædagog i Kofoeds Kælder.

fuckinghjemløs.dk

Fuckinghjemløs.dk er et site, der skal hjælpe unge i København og omeng, som bliver udsat for hjemløshed.

Bag FUCKINGHJEMLØS.DK står Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder, der er et kontaktsted for unge hjemløse i København. Initiativet er taget, for at unge, der bliver udsat for hjemløshed, bedre og hurtigere kan finde de tilbud, der passer til dem. Ambitionen er, at de på denne måde hurtigst muligt finder den rette vej ud af hjemløsheden, så de ikke skal ende permanent på gaden i en alt for ung alder.

Vedr. rettelser til fuckinghjemløs bedes I benytte mailadressen: info@fuckinghjemløs.dk

Spørgsmål ang. unge hjemløse

Har du spørgsmål omkring unge hjemløse – f.eks. empiriindsamling til din opgave eller lign. – så kontakt:

Kamilla Joo
Socialpædagog
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger
kamillaj@kofoedsskole.dk